Skärgårdskommunen Österåker

Idag bor cirka 44 000 människor totalt i Österåkers kommun, och fler blir det när de nya stadsdelarna på Täljöhalvön står klara. De kommande åren, i och med färdigställandet av Täljö strandäng, Näsängen och Kanalstaden, beräknas invånarantalet växa med runt 400 personer per år. Österåker är en företagstät och företagarvänlig kommun med en stark entreprenörsanda och över 6 600 registrerade företag. Kommunen är också relativt ung, med en medelålder på 39 år och en mycket god skattekraft. Arbetslösheten tillhör den lägsta i landet med 4,2 procent.

Läs mer på Österåker kommuns hemsida.