Kanalstaden

Kanalstadens bebyggelse sträcker sig längs med västra sidan av Tunafjärden.
Intresserad? Registrera dig för nyhetsbrev
  • Område Kanalstaden
  • Boendeform Cirka 4 000 bostäder i flerfamiljshus sammankopplade med utbudet av service och rekreation i anslutning till stadsdelen Näsängen
  • Status Detaljplanarbete pågår, preliminär byggstart 2026

En stadskärna vid vattnet

Kanalstaden kommer att bli en ny stadskärna där flerfamiljshus blandas med service och rekreation. Den ska sträcka sig längs med Åkers kanal och västra sidan av Tunafjärden ner till Trälhavet för att väva samman regionens centrala delar med havet och etablera en stad vid vattnet.