Ett unikt projekt

Vad definierar en stad? Man skulle kunna beskriva det som en självständig enhet med handel, kommunikation och mänskliga möten. Enligt stadsplanerare Peter Elmlund är stadsdelarna på Täljöhalvön den första riktiga staden som byggs på länge i Sverige. För det här är mer än ”bara” bostadsområden. Täljöhalvöns stadsdelar är nämligen planerade för att locka besökare. Utan dem kan inte handel, restauranger och caféer, som ju är en nödvändig del av staden, bli lönsamma.

Därför kommer Täljöhalvön att erbjuda en attraktiv affärsgata med butiker, caféer och service. Stort fokus har även lagts på att göra vattnet tillgängligt för alla. Här kommer utflyktssugna besökare att kunna bada, fiska och lägga i kajaken vid strandkanten, vilket är en ovanlig lyx i Stockholmsområdet. Och de boende erbjuds en fantastisk stadsmiljö med natur och hav, småstadsliv, strandpromenad och brygga inpå knuten, utan att behöva avstå servicen som en större stad erbjuder.

Trädgårdsstaden

Utgångspunkten för utvecklingsprojektet på Täljöhalvön är en äkta småstad med fokus på ”mellanrummen”, alltså utrymmet mellan hus och byggnader och de sociala ytorna. För framtida boende integreras naturen i bebyggelsen. Flera av bostäderna kommer omslutas av omkringliggande natur som tillåts komma nära för att skapa en naturpark. Trädgårdar och grönområden blir tongivande för området, både enskilda och gemensamma. Naturstigar, promenadstråk och cykelvägar kommer inte bara göra det lätt att röra sig mellan områdena, utan även ge folk möjlighet att alltid vara nära naturen.

Planerat för charm

Ett knep för att skapa trivsel och liv i ett nybyggt bostadsområde är att bygga smalare gator. På så sätt kommer husen närmare och de gående får en känsla för varandra, trots att de befinner sig på varsin sida av vägen. Det ger helt enkelt en intimare känsla.

Fönsterpartierna på byggnaderna kommer även att sitta lägre än normalt, för att skapa kontakt med livet utanför. Det här levandegör boendemiljön samtidigt som det skänker en känsla av trygghet. En gemensam bastu, en pir med restaurang, flera torg, lekplatser och inbjudande sittplatser kommer också att bidra till möten och spontant umgänge för både boende och besökare.