Ängar, skog och hav i sällsynt kombination

I utvecklingsarbetet för Täljöhalvön har stadsplanerare och arkitekter utgått från kringliggande natur för att både de boende och besökare ska kunna ta del av den på bästa sätt; bland annat genom utomhusgym, boulebanor och odlingsplatser. Många av bostäderna ska enligt planerna ha tillgång till egen trädgård som skapar gröna sköna rum mellan byggnaderna. Här kommer finnas plats för lek, umgänge och odling.

Naturreservatet på udden får ligga orört och bidrar till ett rikt djurliv och sköna promenader. Likaså lämnas naturen närmast stranden orörd, så att häckande sjöfågel får leva ostört. De gamla ekarna som planterades in på 1700-talet skapar en mäktig fond för stadsdelen och kommer förhoppningsvis att bidra till många framtida kurragömmalekar för områdets barn.

Det mest slående för Täljöhalvön är nog närheten till havet. Sällan skapas ett boende med havet så tillgängligt. Med gemensam pir, sjöbodar och promenadstråk längs vattnet kommer inte bara de boende, utan även besökare, kunna njuta av sommarens badmöjligheter och vinterns aktiviteter på skidor eller skridskor. Här kommer du kunna börja dagen med ett morgondopp och avsluta det med en kvällsfika på piren. Täljöhalvön är det moderna skärgårdsboendet med naturens skönhet precis runt hörnet.

Strandängarna

Strandängarna vid Täljöviken är ett av de vackraste och mest värdefulla naturområdena som finns i Österåkers kommun. I samband med utvecklingen av Täljö Strandäng och den angränsande småstaden Näsängen, kommer därför de gamla strandängarna att restaureras och göras mer tillgängliga. Eftersom det här området har växt igen under flera decennier så har den betesgynnande floran vid strandängarna, som tidigare sannolikt var artrik, nu utarmats. Detsamma gäller för vadarfåglar och piplärkor som inte längre kan häcka där. Tillsammans med Österåkers kommun har en noggrann skötselplan upprättats för området, där målbilden är en öppen och välhävdad strandäng med en artrik flora och ett rikt fågelliv.

Läs mer