Detaljplanen snart klar

Detaljplanearbetet för den första etappen av Täljö Strandäng (detaljplan Täljöviken) är i slutfasen och beräknas vara klart för beslut i sommar. Det innebär att försäljning och byggnation med stor sannolikhet kan påbörjas under 2014.

Läs mer om detaljplanen här.
Läs mer om pågående detaljplaner på Österåker kommuns webbplats.


Nyheter