Vad är det bästa med att bo på Täljöhalvön?

Vi frågade boende på Täljöhalvön vad just de tycker är det bästa med att bo här. Svaren var varierande men det finns en röd tråd.

Bostäderna på Täljöhalvön växer fram med utgångspunkt för den kringliggande natur som finns här. Detta för att människorna som bor och besöker Täljöhalvön ska kunna njuta av ängar, skog och hav i en sällsynt kombination. Det är inte heller bara bostäder som växer fram utan redan nu har både en ny förskola och ett nytt äldreboende öppnat.

När vi ställde frågan till boende på Täljöhalvön vad just de tycker är det bästa med att bo här var det just detta som stack ut.

Anna:

”Det bästa med att bo på Täljöhalvön är närheten till hav och skog, lugnet som finns här och att barnen får en möjlighet att växa upp med sina bästa vänner i grannhusen – detta då nybyggnationen möjliggjort för många barnfamiljer att flytta hit. Sedan är det tryggt och fint här.”

Gunnar:

”För mig är det absolut bästa närheten till en av Sveriges bästa och finaste golfbanor, Österåker Golfklubb.”

Elin:

”Det är barnvänligt här med mycket lekparker och närheten till hav och natur är det jag uppskattar mest.”

Läs mer om hur det är att leva och bo på Täljöhalvön.


Nyheter