Godkänd detaljplan

Nu har Österåkers kommun fattat beslut om Täljövikens utveckling och godkänt detaljplanen för området! Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige måndagen den 16/12, samtidigt som fullmäktige sa nej till en folkomröstning i frågan. Arbetet med att utveckla Täljöviken har pågått sedan 2001 och under denna tid har bland annat en översiktsplan, ett planprogram, en miljökonsekvensbeskrivning och en detaljplan arbetats fram. Mer information om beslutet hittar du här.


Nyheter