Näsängens detaljplan arbetas om

Nästa etapp av Täljöhalvön, Näsängen, har dragit ut på tiden. Anledningen är att detaljplanen för den fysiska planeringen av området som tidigare antagits av Österåkers kommun upphävts av Mark- och miljödomstolen efter överklagande från Naturskyddsföreningen. Arbetet kommer nu närmast att gå vidare med att ta fram en ny detaljplan med vissa justeringar för att möta Mark- och miljödomstolens dom. Vi återkommer med mer information om det arbetet så fort sådan finns tillgänglig.


Nyheter