Senaste nytt om detaljplanen

Detaljplanen för Täljö Strandäng godkändes innan julhelgerna och nu har överklagandetiden av planen löpt ut. Totalt har 2 st överklaganden kommit in till Länsstyrelsen, varav ett kommer från Naturskyddsföreningen och ett från en boende i Täljöområdet. Dessa ärenden behandlas nu av Länsstyrelsen och besked väntas inom ca 3 månader. Under tiden fortsätter vi vår planering för byggstart under senare delen av 2014 och ser fram emot att få förverkliga våra visioner av området.


Nyheter