Spännande planer för konferenscentret

Alla som någon gång har varit på Täljöhalvön, kan inte ha missat den långa, låga byggnaden på ön. Det gamla konferenscentret som fram tills nu har varit i LO:s regi, planeras att bevaras och moderniseras till en attraktiv centralenhet för både boende i området och allmänheten. Byggnaden är intressant ur såväl arkitektonisk som kulturhistorisk synvinkel och behandlas som en resurs för området och omgivningarna i arbetet med detaljplanen för Täljö Strandäng.

Planerna för byggnadens nya användningsområden med t.ex. närservicecentral, förskola, restaurang, SPA, festvåning och gästrum diskuteras just nu livligt. Vi återkommer med mer information om planerna så snart vi vet mer.


Nyheter